Forsiden
UDSKRIV | MINDRE TEKST | STØRRE TEKST
Sommerrejse til Sønderjylland og Slesvig 5.-8. september 2016

Sommerrejse til
Sønderjylland 2016

Velkommen til Orø PensionistforeningOrø Pensionistforening er i dag, målt i forhold til antallet af medlemmer og aktiviteter, en af øens største foreninger.

Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere, uanset partipolitiske eller religiøse standpunkter til fælles aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

Bestyrelsen er bindeled mellem medlemmerne og Sammenslutningen Danske Seniorer, som foreningen skal være tilsluttet.

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager pension, eller er fyldt 55 år. Disse medlemmer har samme rettigheder.

Som passivt medlem (støttemedlem) kan optages enhver person som ønsker at støtte/deltage i foreningens arbejde og formål.

Som medlem bliver du en del af det fællesskab der helt naturligt skaber relationer mellem mennesker.

Såfremt du ønsker yderligere information bedes du kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

GOGOwebdesign.dk
Stenbjergvænget 35 • Orø • 4300 Holbæk • tlf. 59 46 72 02